html templates

Módszerek a közösségi Biblia-tanulmányozáshoz

Kiscsoport-vezetők részére
 Módszerek a közösségi Biblia-tanulmányozáshoz

Sokféle mód és eszköz áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megértsük a Biblia szövegeinek,
vagy történeteinek mélyebb értelmét. Ezek egy része az egyéni Biblia-tanulmányozásnál is használható, más részük azonban csak közösségi munkához alkalmas.
Ez utóbbiak közül ismertetek néhányat...

TANÍTÁS JELLEGŰ MÓDSZEREK

1./  ELŐADÁS - majd kérdések és válaszok a témával kapcsolatban.

2./  IRÁNYÍTOTT BESZÉLGETÉS - rövid tanítás után: egy szereplő; vagy probléma; egy kérdés; vagy különleges szempont nyomon követése.

3./  "NÉGYSARKOS " MÓDSZER

- kulcsfontosságú szavak, fogalmak kiemelése, 

- papírra írva egy-egy személy a kezében tartja, többiek választanak, 

- ki-ki elvonul a "négy sarok" valamelyikébe, és átgondolja a témát, 

(Egyének helyett néhány fős kiscsoportok is dolgozhatnak a témán.)

- 20 perc után mindenki vissza, megosztás.

4./  FOGALOM-TISZTÁZÓS MÓDSZER

- valaki hangosan felolvassa a Bibliai részt, 

- mindenki kiválaszt a szövegből egy neki tetsző szót, vagy fogalmat, 

- rövid gondolkodás után beszél róla, 

- mások is elmondják a véleményüket.

5./  PROBLÉMA-TISZTÁZÓS MÓDSZER

- valaki hangosan felolvassa a Bibliai részt,

- előkészített képek alapján személyeket húznak a résztvevők,

- belehelyezkednek a szerepbe, 

- gondolkodnak a helyzetéről, problémájáról, a többi szereplőhöz való  viszonyáról, stb... 

- megosztják egymással, 

- vezető összegzi az elhangzottakat, célt jelöl ki.

ELMÉLKEDŐ, MEDITATÍV MÓDSZEREK

1./  KÜLÖNLEGES IMAFORMÁK

a./ "A teremtmények imája" 

- kimegyünk a természetbe, mindenki választ magának valamilyen tárgyat (pl.: faág, valamilyen termés, kő, egyéb...),

- visszamegyünk a terembe az imához,

- "Ez vagyok most."

b./ Ajándék az oltárra

- Bibliából mindenki megkeresi a kedvenc Igéjét, felírja egy papírra,

- néhány szóval elmagyarázza, miért azt választotta, 

- egyenként kivisszük, és a feldíszített asztalra tesszük, 

- csendben elmélkedünk az Ige mélyebb jelentésén, 

- majd megosztjuk tapasztalatainkat.

c./ Közös hálaadás

- vezető kiosztja az előre elkészített Ige-cédulákat, (azonos Ige)

- 5 - 10 percig csendben elmélkednek róla a résztvevők, 

- majd egyenként hálát adnak azért, amit nekik mondott.

  

2./  MEDITÁCIÓ

- valaki felolvas egy történetet a Bibliából,

- vezető röviden elmagyarázza, 

- valamely szó, vagy érzés kiemelése /csak egy!/, pl.: nyugalom - Jézus mellett ülve a hegyen, 

- mindenki kényelembe helyezi magát, 

- megpróbálja minél mélyebben átélni az érzést.

3./  ELMÉLKEDÉS

- fontos gondolatsor kiemelése /vezető/,

- csendes megfontolás,

- megosztás.

4./  AZONOSULÁS

- vezető felolvas egy Bibliai történetet,

- mindenki kiválaszt egy szereplőt, akivel azonosulni tud, 

- 10 perc alatt monológot írnak a szereplő nevében,

- vezető lassan újra elolvassa a szöveget, mintegy narrátorként,

- közben elhangzik az odaillő monológ,

- összegzik a benyomásaikat.

DRAMATIKUS MÓDSZEREK

1./  SZEREPJÁTSZÁS

- valaki felolvassa a történetet,

- résztvevők átélik gondolati, és érzelmi szinten is, 

- eljátsszák /mindenki szerepel!/,

- megbeszélik: ki, mit élt át játék közben.

2./  "RÉSZLEGES" SZEREPJÁTSZÁS

- csak egy kiemelt szakasz, vagy fontos mozzanat megjelenítése,

- akár többször is, más-más szereplőkkel,

- megosztják a benyomásaikat.

3./ ÁLLÓKÉP

Történet felolvasása után:

- mindenki "beáll" valamilyen szerepbe, amit választott,

- megosztja a többiekkel: - Milyen érzés?

- másik szituáció - megváltozott helyzet - új állókép; - Milyen érzés ez?

- megosztás: - Van-e ilyen helyzet a résztvevő életében?

4./  ÉRZÉS-MEGFORMÁLÁS

- résztvevők kipróbálják, milyen érzés!

- pl.: a vakság: bekötött szemmel sétálunk

- pl.: a bizalom: hátradőlünk a másik karjába

5./  "ÜRES SZÉK" MÓDSZER

- üresen hagynak egy széket; kicsit távolabb a többitől, vagy középen,

- vezető felolvas egy történetet,

- közösen kiválasztanak egy kritikus szereplőt,

- kérdéseket tesznek fel a magatartásával kapcsolatban,

- bárki beülhet a székbe, és válaszolhat.

6./  INTERJÚ

- vezető felolvas egy Bibliai történetet,

- közösen kiválasztják az egyik szereplőjét,

- interjút készít vele egy riporter,

- többiek kommentálják az eseményeket.

7./  KÉRDEZLEK --  VÁLASZOLJ!

- résztvevők válaszolnak a történetben szereplő valós kérdésekre...

Pl.: - Ti kinek tartotok engem?

- Meg akarsz gyógyulni? 

- Mit mentetek ki látni /a pusztába/?

8.  MENJ ÉS LÁSS!

- résztvevők kiválasztják Jézus valamelyik mondatát,

pl.: "Ti vagytok a világ világossága." 

- vezető fáklyát, vagy gyertyát ad a résztvevők kezébe, 

- sötét helyre /utcára, térre/ küldi őket.... /15 perc/

- amikor visszaérkeznek a terembe, vezető megkérdezi: - Mit tapasztaltál?

Felhasználási feltételek      Adatvédelmi tájékoztató
© Copyright www.adonai.hu 2012-2019 Minden jog fenntartva
Honlap: Alfa webstudio